unnamed-5          unnamed-4

 unnamed-2  n     unnamed

Demokrati för Barns Framtid Älvsbyn (DBFÄ)

DBFÄ i samarbete med andra föreningar har under åren organiserat en rad barnsprogram , som har varit minnesfulla för alla deltagare. Simning, sommaraktivietet, danser är en del av våra barnsprogram.

DBFÄ strävar efter att skappa en trygg och lärorik miljö för alla barn . Vi har samarbetat med en del organisationer och ni är välkomna att kontakta oss för eventualla samarbete och bidrag.

KONTAKTA OSS