Demokrati för Barns Framtid Älvsbyn(DBFÄ)

GRUNDIDÉ

Demokrati för Barns Framtid - Älvsbyn (DBFÄ) är en ideell ungdoms förening och tillhör den rikstäckande organisationen Demokrati för Barns Framtid.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

MÅL OCH SYFTE

Föreningen DBF Älvsbyn har för avsikt

– att verka för ökad integration,

– att skapa mötesplatser för barn och unga med olika bakgrund,

– att ge materiellt, moraliskt, intellektuellt och andligt stöd till utsatta barn i världen,

– att ge barn förutsättningar för en lycklig barndom med grundläggande värden som demokrati, trygghet, frihet, kommunikation, lärande, empati och jämställdhet samt icke-våldsfostran av barnen

– att i övrigt verka i enlighet med FN:s konvention om barnens rättigheter.

 SÄTE

Föreningens säte är i Älvsbyn, Sverige.

                                                   Afterschool 

DSC02986   DSC03011

                              Demokrati för Barns Framtid Älvsbyn (DBFÄ)

DBFÄ i samarbete med andra föreningar har under åren organiserat en rad barnsprogram , som har varit minnesfulla för alla deltagare. Simning, sommaraktivietet, danser är en del av våra barnsprogram.

DBFÄ strävar efter att skappa en trygg och lärorik miljö för alla barn . Vi har samarbetat med en del organisationer och ni är välkomna att kontakta oss för eventualla samarbete och bidrag.

KONTAKTA OSS